Kuyder

Köyümüzün Şivesi

                    NEVŞEHİR İLİ DERİNKUYU İLÇESİ  KUYULUTATLAR KÖYÜ KONUŞMA DİLİ VE ÖZELLİKLERİ

 

Kuyulutatlar Köyü ağız özellikleri ülkemiz geneli ile örtüşen, dağınık bir coğrafyada kullanılan bir ağız özelliği taşımaktadır.

Aşağıdaki tabloda Kuyulutatlar Köyü ağzından derlenmiş olan kelimeler yer almaktadır. Bu kelimeler uzunca süren bir gözlemle tarafımdan tespit edilmiş; bir kısmı halen kullanılan, bir kısmı ise unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş kelimelerdir.

Elbette, Köy ağzındaki tüm kelimeler, tabloda yer alanlarla sınırlı değildir. Derlenen kelimelerden  bir kısmı sadece yaşlı kuşağın kullandığı kelimelerdir; yukarıda da belirtildiği gibi söz konusu kelimelerden bir kısmı  kullanımdan düşmüş durumdadır. Gençlerin köy dışına, özellikle İstanbul’a, çalışma amaçlı olarak sıkça gidip gelmeleri, hatta yerleşmeleri  ağız özelliklerinde önemli değişmelere neden olmuştur. Bu durum, doğal  bir gelişmedir. Bu doğal gelişme üzerine  oluşan kanaat ile,  Köyün ağız özelliklerinin köylülerimizce bilinmesinde ve yeni nesillere aktarılmasında yarar  bulunmaktadır.

Türkçe’nin başlangıcından itibaren geçirdiği evreler ile Türkçe’deki yaygın kuralların bilinmesi tam bir inceleme için önem taşır. Ancak bu yazının hitap edeceği kitle için gereksiz olan teknik ayrıntılara girmemek gereklidir. Bu nedenle, Türkçe’nin bazı kurallarına burada kısaca değinilecek, ayrıntıya fazla girilmeyerek böylece konu genel seviyeye uygun olarak ele alınacaktır.

                Ağız kavramı, Türk dilbilgisinde yaygın olarak kabul gördüğü şekliyle “Aynı coğrafi bölge içerisindeki konuşma farklılıkları”  olarak tanımlanır. Ağız, bir dilin ana kolları olan lehçe ve şiveden sonra geldiği için, aynı ana dilin çok küçük farklılıklar gösteren  ve en son sırada yer alan alt koludur. Ağızda, öncelikle ses bakımından ayrılıklar görülür, sonra ise şekil bakımından ayrılıklar görülebilir. Ancak anlam bilgisi bakımından ayrılıklara, genel olarak veya fazlaca  rastlanmaz.

                Kuyulutatlar ağız özellikleri, Türkiye’deki diğer ağız özellikleri ile karşılaştırıldığında açık ve önemli farklılıklar göze çarpmakta; ses, şekil  hatta anlam bakımlarından farklıklara rastlanılmaktadır.

                Buraya kadar söylenenleri örneklendirecek olursak, Kırşehir’de de kullanılan “devrâmber”  kelimesi Türkiye’de yaygın olarak kullanılmayan bir kelimedir. Ve Türkçe’nin  başlangıcından  itibaren görülen büyük ünlü uyumuna da uymaz. Kayseri yöresinde “şemşâmer” kelimesi bizdeki “devrâmber”  sözüne karşılık olarak  “ayçiçeği” anlamına kullanılmaktadır.

                Makas anlamına  gelen “sındı” kelimesi Türkçe’de yaygın olarak kullanılmayan  ve pek çok vilayette bizdeki anlamıyla bilinen ama seyrek kullanılan bir kelime olup, 15.yüzyıl Halk ozanı Kaygusuz  Abdal’ın bir şiirinde “sındı” kelimesine makas anlamına gelecek şekilde rastlanmaktadır.

                Arapça’da “sağır kef” harfinin temsil ettiği “nazal  n” veya “ng”ünsüzü, köyümüz ağzında yaygın olarak kullanılmaktadır. Mesela : yanaz sözündeki “n” ünsüzü genizden okunur. Yani dil gerilerek damağa doğru yönlendirilerek söylenir. 

“Nazal  n”, tüm orta Anadolu’da  kullanılmakta olduğundan, köye has ayırt edici bir nitelik olarak düşünülmemelidir.

Türkçe’ye yabancı dillerden girmiş sözler, Türkçe söyleniş kolaylıklarına göre yeni şekiller kazanmıştır. Örnek ”Sigara” (Cigarettes) kelimesi  Köy ağzında “ciyara” şekline dönüşmüştür. Şarjör kelimesi de, Türkçe söyleyiş kolaylığıyla “carcur” haline gelmiştir. Buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Kuyulutatlar köyü ağzında yaygın görülen bir özellik de “e-i” ünlüleri ile ilgili durumdur. Yemeni sözündeki ilk “e” ünlüsü “i” haline dönüşmekte ve “yimeni” olarak kullanılmaktadır. Geri-giri, emin-imin ,Ermeni- İrmeni, demin-dimin... gibi.

Çok dikkat çeken bir özellik de Arapça’daki “hırıltılı h” ünsüzünün “k” ünsüzü yerine sıkça kullanılmasıdır. Mesela: çivi anlamına gelen “mık” sözü, köyde  “mıh” halinde “h” sesinin hırıltılı söylenmesi ile  kullanılmaktadır . Kelimelerin yer aldığı tabloda, hırıltılı –h- ‘nin kullanıldığı yerler belirtilmiştir.

Kaymakam-Gaymaham, ibibik-ibubuh,  örneklerinde olduğu gibi. Bu örneklerde çok sık görülen k-g değişmesi ile ibubuh’ta büyük ve küçük ünlü uyumlarının bozulması da dikkat çekmektedir.

Türkçe’nin önemli kurallarından küçük ünlü uyumu kuralına göre, “o ve ö” ünlüleri sadece ilk hecede bulunur, sonraki hecelerde bulunmaz. “Horoz” kelimesi bu kural uyarınca “horaz” veya “horuz” şekline dönüşerek küçük ünlü uyumu kuralına uygun haline gelmiş olur.

Aynı gerekçeyle “doktor” kelimesi de “dohtur” veya “tohdur” halinde söylenir.

Yukarıda da belirtiliği üzere, köyümüzün ağız özelliklerinin, yeni nesle aktarılması, özellikle köyden ayrılmış köylülerimize aktarılması, kültürümüzün bilinmesi açısından yarar taşımaktadır. Bu çalışmada köy ağzındaki kelimeler derlenmeye çalışılmış; yapılan derleme, Türk Dil Bilgisi bakımından kısmî  değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Köylülerimiz tarafından, bu çalışmaya yönelik katkılar, tenkitler vs. e-posta adresime iletildiğinde değerlendirilecektir.

 

Mustafa DEMİR

Eğitim Uzmanı (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

mustafademir50@hotmail.com

Tel:  0535-3745023

KELİMENİN KÖY AĞZINDA SÖYLENİŞİ KELİMENİN GENEL SÖZLÜKTEKİ KARŞILIĞI KELİMENİN KULLANILDIĞI DİĞER YÖRELER VE SÖYLENİŞE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ABARİ, ABOO ÇOK ŞAŞIRDIĞINI BELİRTME SÖZÜ KASTAMONU, SİVAS, KAYSERİ VE NİĞDE’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
ADI BATASICA DOMUZ ŞAKA YOLLU HAKARET OLARAK DA KULLANIMI MEVCUTTUR.
AGUBAT AVUKAT TOKAT VE GİRESUN’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
AĞA, (Â) BÜYÜK ERKEKLERE SESLENME SÖZÜ, ABİ SADECE UZUN Â ŞEKLİNDE DE SÖYLENİR.
AHRAZ DİLSİZ, KONUŞAMAYAN ADANA VE OSMANİYE’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
ALETTİRİK ELEKTRİK  
ALİMİYON ALİMİNYUM  
AMA BABANIN KIZ KARDEŞİ ASLI ARAPÇA “AMMΔ DİR.
AMÂNET EMANET  
AMEL İSHAL ORDU BÖLGESİNDE DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
ASIVATA ALIŞ VERİŞ  
AŞIR ÇORBASI AŞURE ÇORBASI  
AŞIT ZAHİRE AMBARI  
AVAR SEBZE KARAMAN VE KONYA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
AVARLIK SEBZE EKİLEN YER  
AZZIK AZIK  
BABALINI ÇEKMEK VEBALİNİ ÜSTLENMEK  
BAMBIL YİYECEĞİN KURTLANMIŞ HALİ, BAMBUL  
BASDA KUMAŞ PAZARI GAZİANTEP, SİVAS, KAHRAMANMARAŞ, HATAY VE NİĞDE’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
BASDIRAK KAPININ İÇ KİLİDİ  
BEL İZ, BELİRTİ, İŞARET (BEL KOYMAK: SONRADAN TANIYABİLMEK İÇİN İŞARETLEMEK)
BİCİK HAYVAN MEMESİ İSPARTA (SÜTÇÜLER)’DA   AYNI ANLAMDA KULLANILMI MEVCUTTUR.
BİL BEL, ÇAPALAMA ARACI ANLAMINA DA KULLANIMI MEVCUTTUR.  
BİLDİR GEÇEN SENE  
BİŞEK İYİ PİŞEN ÖRNEK: BİŞEK FASULYE
BİYAZ BEYAZ  
BİZ BÜYÜKÇE İĞNE “TULUĞA BİZLEMEK” DEYİMİNDE GEÇER.
BİZGİN BEZGİN, BEZMİŞ  
BOCUT KÜÇÜK TESTİ  
BOSTAN KARPUZ  
BÖCÜK BÖCEK  
BÖREK BÖBREK “Ö” UZUN OKUNUR.
BÖRTLEMEK SUDA HAŞLAMAK  
BUVARSAMAK İNEĞİN ÇİFTLEŞMEYE HAZIR OLMA DURUMU, BOĞASAMAK  
BUVAZ BOĞAZ  
BUZÂ BUZAĞI  
BÜNGÜLDEMEK YERİNDE DURAMAMAK  
BÜRGÜNÜYE YARINDAN SONRAKİ GÜN  
CADULUS İKİ YÜZLÜ, MÜNAFIK  
CAMIZ MANDA  
CARCUR ŞARJÖR  
CARI ÇABUK,HIZLI  
CAZI CADI  
CEKAT CEKET  
CENİLEMEK HAVLAMAK  
CEREK ÇOK UZUN TAHTA PARÇASI, SIRTTA SAMAN ÇEKMEYE YARAYAN APARAT ORDU’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
CIBILDAK YALIN AYAK ZONGULDAK,ORDU VE NİĞDE’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
CIKLA TAMAMEN ISPARTA,SİNOP, NİĞDE VE KONYA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
CILBAH ÇIPLAK -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
CILH ÇÜRÜK “CILK ÇIKMAK”  ÇÜRÜK ÇIKMAK (DEYİM)
CINCIH CAM EŞYA -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
CINGIL BURUNDAN DAMLAYAN İNCE AKINTI (SÜMÜK), KÜÇÜK ÜZÜM SALKIMI  
CIRCIR FERMUVAR  
CIRINDILLIK, CIRINDIRLIK ETİN KESİLEMEYEN SİNİRLİ YERİ ÇORUM, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, HATAY VE SİVAS YÖRELERİNDE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
CIZLAVAT LASTİK AYAKKABI  
CİMCİKLEMEK ÇİMDİKLEMEK  
CİNGİ SERT TAŞ  
CİYARA SİGARA  
COMBALAH GILMAH TAKLA ATMAK -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
CÖNÜ KISA BOYLU KÖPEK YAVRUSU  
CULUK HİNDİ  
CUVAP CEVAP  
CÜCÜK CİVCİV  
ÇABIT BEZ, KUMAŞ  
ÇAĞIRŞAK KIRIK DÖKÜK  
ÇALMA KİBRİT SİVAS VE KAYSERİ’DE DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
ÇARDAK ÜSTÜ OT, ÇÖP İLE ÖRTÜLMÜŞ KÜÇÜK EVCİK  
ÇEDİK ÇOCUK AYAKKABISI  
ÇELTEK ÇOBAN YARDIMCISI AFYON (EMİRDAĞ), ISPARTA (ŞARKİKARAAĞAÇ), NİĞDE (BOR, ULUKIŞLA)  VE KIRŞEHİR’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
ÇEMKİRMEK BİR İNSANIN YÜZÜNE KARŞI  SAYGISIZLIK ETMEK KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
ÇIBIH ÇUBUK -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
ÇIDIRGI YAKMAK ÜZERE TOPLANMIŞ OT  
ÇİNEDİR İRİ GÖZLÜ KALBUR  
ÇOLPA BECERİKSİZ  
ÇÖLMEK ÇÖMLEK, TOPRAK KAP    
ÇÖMÇE KEPÇE  
ÇÖRDÜK ARMUT DAĞ  ARMUDU SİVAS (YILDIZELİ)’TA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
ÇÖRTLEN ÇATIDAKİ YAĞMUR OLUĞU UŞAK, BURDUR, ÇANAKKALE, DENİZLİ, KOCAELİ, BOLU, KIRŞEHİR,ÇORUM,KONYA,MERSİN VE ANTALYA’DA DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
ÇÖŞME ÇEŞME  
DABANCA TABANCA  
DABANSIZ KORKAK  
DÂDÂN İĞDE AĞACINDAN NAZAR BONCUĞU  
DAMIZLIH YOĞURT MAYASI, ÜRETME AMAÇLI İYİ CİNS HAYVAN -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
DÂRMEN DEĞİRMEN KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
DAVAR KOYUN  
DAVLIH BALON -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
DAYLI LANETLİ ŞEY  
DEK DURMAK DÜZGÜN VEYA USLU DURMAK  
DELÂANNI DELİKANLI  
DEPİK TEKME  
DEVRÂMBER AYÇİÇEĞİ KIRŞEHİR’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
DINNAH TIRNAK -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
DIRIL BİR ÇEŞİT PAMUKLU KUMAŞ ISPARTA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
DITMIH TIRMIK -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
DİMİ GENİŞ KADIN PANTOLONU  
DİMİN AZ ÖNCE, DEMİN  
DÎNEK DEYNEK -İ- UZUN SÖYLENİR.
DİNELMEK DİK DURMAK  
DİNİZ, DİNİZİK, DİNGİN DİNLENMİŞ -N- NAZAL SÖYLENİR.
DİREŞMEK İNAT ETMEK, AYAK DİREMEK  
DİŞİRMEK DEVŞİRMEK, TOPLAMAK  
DİVAN SOMYA, ÇEK-YAT  
DİVANHANE ESAS ODAYA GİRİLEN BÖLME  
DİVİTİN BİR ÇEŞİT KUMAŞ  
DİVLE KAVUN NİĞDE YÖRESİNDE DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
DORUŞMAK SURAT ASARAK BEKLEMEK  
DÖLEK DÜZGÜN KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
DULDA GÖLGE, GÜNEŞTEN VE RÜZGARDAN KORUNMA YERİ, DUVAR DİBİ MERSİN, AMASYA, NİĞDE ORDU VE ADANA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
DUŞAMIYA RASTGELE  
DUZSUZ TUZSUZ (MECAZİ: DOĞRU ŞEYLERİ YANLIŞ YERDE SÖYLEYEN)  
EBE BÜYÜK ANNE, DOĞUM YAPTIRAN KADIN  
EBEM EVCİĞİ EBEGÜMECİ  
ELDESTİ KÜÇÜK DESTİ  
ELEPEN KERTENKELE

ISPARTA (YALVAÇ), BALIKESİR, KAHRAMANMARAŞ (AFŞİN), KARAMAN (ERMENEK) YÖRELERİNDE DE AYNI ANLAMDA KULLANIMINA RASTLANMAKTADIR. NOT: AFŞİN’DE TATLAR KÖYLERİ MEVCUTTUR.

ELEVAY BECERİKSİZ  
ELLÂNİ (EL İLÂNİ) EL LEĞENİ  
ENİK KÖPEK YAVRUSU  
ENNİK EKİN BİÇERKEN KULLANILAN PARMAKLIK  
ERİNGEÇ ÜŞENEN, ERİNEN  
ESBAB ELBİSE, ÇAMAŞIR  
ESSAH ESAS, GERÇEK, DOĞRU -H- HIRILTILI SÖYLENİR
EZEN EZAN  
FERFANA ORTAKLAŞA YAPILAN ÇOK KATILIMCISI OLAN EĞLENCE YEMEĞİ FERFANA OYNAMAK ŞEKLİNDE GEÇER. ORDU (AYBASTI)’DA AYNI ANLAMADA KULLANIMI MEVCUTTUR. ADIYAMAN VE ARTVİN’DEKİ HARFANA UYGULAMASI FERFANAYI ÇAĞRIŞTIRMAKTADIR.
FERMAN FERMUVAR  
FİLKE MUSLUK ANKARA, AMASYA, BOLU, ÇANAKKALE, ÇANKIRI, İSTANBUL, KASTAMONU, KAYSERİ VE ZONGULDAK. İLLERİNDE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
FİRİK TAZE TAVUK, YENİ HANIM, KUMA  
FİSTAN ÇOCUK ELBİSESİ  
FOLLUH TAVUKLARIN YUMURTLADIĞI YER  
FOTURAF FOTOĞRAF  
GABALA GÖTÜRÜ USUL  
GADANI ALAYIM GÜNAHLARINI ALAYIM. SENİN SIKINTINI BEN ÇEKEYİM KAYSERİ VE KAHRAMANMARAŞ’TA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
GALAÇ BİR ÇEŞİT NAZARDAN KORUNMA ARACI  
GALIÇ KÜÇÜK ORAK ORDU İLİNDE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
GAMGA ODUN ARTIĞI  
GANCIH 1-HAYVAN DİŞİSİ 2.MEC. DÖNEK İNSAN  
GARAMET İFTİRA KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
GARDAHLI İŞ DÜZGÜN OLMAYAN, PÜRÜZLÜ İŞ  
GAREVLE TOPUKLU KADIN AYAKKABISI ANKARA (ÇUBUK, GÜDÜL) SİNOP (BOYABAT)’TA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
GARPUZ EVİN DIŞINDAKİ  LAMBA KARPUZA BENZEDİĞİ İÇİ
GÂVE KAHVEHANE, KAHVE  
GAVLIH KABARIK, KABARCIK -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
GAYIL OLMAK RAZI OLMAK  
GAYSI BİBER TATLI BİBER  
GAYVALTI KAHVALTI  
GEDELEŞ İÇİNDE SU VEYA BAHARAT TUTULAN KABAK TÜRÜ  
GELENGİ TARLA FARESİ ÇANAKKALE, İSTANBUL, TOKAT, MALATYA, KAYSERİ, NİĞDE VE KONYA YÖRELERİNDE  AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
GERİ AT ARABASIYLA SAMAN ÇEKME ARACI KAPASİTESİNİ ARTIRAN DÜZENEK KONYA, KARAMAN, AKSARAY VE NİĞDE’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
GIDAN TUHAF VEYA DÜŞÜNCESİZ HAKARET AMAÇLI KULLANILIR.
GILDIRMA DEĞNEĞE TAKLA ATTIRMAK SURETİYLE OYNANAN BİR OYUN  
GIRHMAH HAYVANIN TÜYÜNÜ KESMEK -H-LER  HIRILTILI SÖYLENİR.
GIRIK KADININ GİZLİ SEVGİLİSİ  
GIRMIZI 1-KIRMIZI RENK, 2-DOMATES  
GISDIRAH ÇAMAŞIR MANDALI -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
GITIR YALAN  
GIYIH YORGAN İĞNESİ -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
GIYLAMAK ARALAMAK KAHRAMANMARAŞ, GAZİANTEP, KIRŞEHİR’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
GIZANLAMAH DİŞİ KÖPEKLERİN  EŞ İSTEMESİ -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
GIZINMAH ISINMAK -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
GİDİŞMEK KAŞINMAK  
GİRİ GERİ, İLERİNİN TERSİ  
GO YAPMAK DEDİKODU YAPMAK -O- UZUN SÖYLENİR.
GONURSU YANMIŞ BEZ KOKUSU KAHRAMMARAŞ VE SAMSUN’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
YEŞİL -Ö- UZUN SÖYLENİR.
GÖMÜK ÇUKUR  
GÖYNEK ESKİDEN ATLET YERİNE GİYİLEN KAPUTTAN İÇ ÇAMAŞIRI, GÖMLEK  
GÖZER İRİ DELİKLİ KALBUR  
GUFALAH ÖVÜNMEYİ SEVEN -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
GUFALMAK ÖVÜNMEK  
GUNNAMAH KÖPEKLERİN, KEDİLERİN YAVRULAMASI SONDAKİ –H- HIRILTILI SÖYLENİR.
GÜNDÜZLEME ÇOK YARAMAZ ÇOCUK ISPARTA VE MUĞLADA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
GÜVÂ DAMAT, GÜVEY  
GÜVENCİR GÜVERCİN  
HÂLÂ HELÂ  
HALBERİ BİR TÜRLÜ  
HAMAMLIH BANYO SONDAKİ –H- HIRILTILI SÖYLENİR
HAMBAL HAMAL  
HARAL BÜYÜK ÇUVAL  
HAVAN DİBEK, EZME KABI  
HAVLİ BİNALARIN ÇEVRE DUVARI, AVLU  
HAVUT KUYULARIN DİBİNDEKİ BÜYÜK OYMA TAŞLI SU KABI, SU BİRİKEN OLUK BURDUR, ANKARA VE NİĞDE ‘DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
HAYAT EVİN İÇİNDE BULUNDUĞU BAHÇE, AVLU  
HAYVA AYVA  
HEDÂYE HEDİYE  
HELİK DUVAR ÖRÜLÜRKEN BÜYÜK TAŞLARIN ARASINA KONULAN UFAK TAŞLAR AKSARAY VE ISPARTA’DA DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
HERENİ BÜYÜK KAZAN, BAKIR KAZAN  
HOMUTMAH SURAT ASMAK, KÜSMEK SONDAKİ –H- HIRILTILI SÖYLENİR.
HONNUH KÜMES PENCERESİ SONDAKİ -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
HORANTA EŞ, EV HALKINDAN HER BİRİ KIRŞEHİR, ADANA VE OSMANİYE’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
HORAZ, HORUZ HOROZ  
HÜMERMEK GÜÇ GÖSTERMEYE KALKIŞMAK  
ICIH BİRAZCIK  
ISTIRMAH ISIRMAK -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
IZICIH, ICICIH AZICIK  
İBUBUH İBİBİK KUŞU -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
İFTİKLENMEK OYALANMAK  
İLAHANA LAHANA  
İLÂN LEĞEN -A- UZUN VE İNCE  OKUNUR.
İLÂNTE RENDE -A- UZUN SÖYLENİR.
İLBÂDE KADIN ÜST ELBİSESİ, BİR ÇEŞİT KADIN GÖMLEĞİ, HIRKA, CEKET ANKARA, İZMİR, KONYA, KÜTAHYA, KASTAMONU, BİLECİK VE ÇANKIRI’DA  AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
İLENGER BÜYÜK BAKIR LEĞEN  
İLİK DÜĞME AKSARAY, AMASYA, ISPARTA, ESKİŞEHİR, KAYSERİ, GAZİANTEP İLLERİNDE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
İLLİK SAHUR YEMEĞİ ERZURUM, SİVAS VE YAKIN ÇEVRESİ, TOKAT (REŞADİYE) KAYSERİ (İNCESU) GİBİ YERLERDE DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
İMİN EMİN  
İNNE İĞNE, ENJEKSİYONLUK İLAÇ  
İRELİ İLERİ  
İRMENİ ERMENİ  
İSBORTU İSPİRTO  
İŞGELDEK KOLAY ÇÖZMEK İÇİN ATILMIŞ BİR ÇEŞİT DÜĞÜM  
İŞMAR İŞARET ERZURUM, KIRŞEHİR VE KAHRAMANMARAŞ’TA  AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
İŞŞİK EŞİK, MERDİVEN BASAMAĞI  
İTÂ KÖY EKMEĞİ YAPIMI İÇİN ÜZERİNDE HAMUR ÇİĞNEMEYE YARAYAN KİLİM ÇORUM, TOKAT, KAHRAMANMARAŞ, SİVAS, YOZGAT, KAYSERİ VE ADANA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
İZİNNÂME RESMİ NİKAH (CUMHURİYETTEN ÖNCE, BİR NİKÂHIN KIYILMASI İÇİN KADI TARAFINDAN VERİLEN İZİN KÂĞIDI)
KAMAŞMAK IŞIĞIN GÖRMEYİ ZORLAŞTIRMASI KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
KALEFER KALORİFER  
KELE TOSUN, BOĞA (EMİRDAĞ) AFYON, MANİSA, BALIKESİR (TAVŞANLI- TEPECİK) KÜTAHYA, ESKİŞEHİR, TRABZON, (SARIKAMIŞ) KARS (DOĞUBEYAZIT) AĞRI, -NİĞDE VE KONYA İLLERİNDE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
KELER KİLER, ERZAK SAKLAMA YERİ, MAĞARA, İN, KAYA OYUĞU ADANA VE OSMANİYE’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
KELPETEN KERPETEN  
KENDİR KALIN İP, URGAN GAZİANTEP’TE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
KERÇ ETMEK KISKANDIRMAK İÇİN HAVA ATMAK, NİSPET YAPMAK  
KERME YAKILMAK İÇİN KURUTULMUŞ HAYVAN DIŞKISI, ERZURUM VE KIRŞEHİR’DE KULLANIMI MEVCUTTUR.
KİRMEN, KERMEN YÜNÜ BÜKEREK İP DURUMUNA GETİREN DÖRT KANATLI İŞLENMİŞ AĞAÇ PARÇASI AFYON, AKSARAY, ORDU (AYBASTI,AKSARAY, NİĞDE VE  KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
KİRİ EŞEK YAVRUSU BİLECİK, NİĞDE, KONYA VE ANKARA YÖRESİNDE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
KİRT TAZE, UFAK AMASYA-MERZİFON VE KÖYLERİNDE AYNI ANLAMDA KULLLANILMAKTADIR.
KİRTİK KÜÇÜK SABUN PARÇASI MALATYA YÖRESİNDE VE  KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
KİŞELEMEK KOVALAMAK KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
KÖRSEN DİKKAT ÇEKİCİ OLMAYAN YER TOKAT VE ESKİŞEHİR’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
KÖSSÂNGİ DEYNEK, SOPA  
KÖSSÜ KÖSTEBEK SİVAS VE KAYSERİ’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
KÖTÜLEMEK ZAYIFLAMAK  
KÜFERE İÇİNDE BAL OLUŞAN GÖZENEKLİ BALMUMU  
KÜLLE TANDIRIN İÇİNDEN DIŞARIYA DOĞRU HAVALANDIRMA TÜNELİ BURDUR, ANKARA, KIRŞEHİR, KAYSERİ, NİĞDE, YOZGAT VE MUĞLA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
KÜNDE GÜN, HER GÜN KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
KÜRÜT KAR KÜREĞİ  
LAPCIN MEST AYAKKABI BURDUR’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
LAYLON NAYLON  
LÎLEK LEYLEK -İ- UZUN OKUNUR.
MAHANNE MAKARNA -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
MÂLE MAHALLE  
MÂSİMİYE ALMAK ÖNEMSEMEK  
MAŞRAPBA SU İÇMEYE YARAYAN KAP (MAŞRAPA) ÇORUM’DA  AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
MAYIŞ MAAŞ  
MELE ARSA (MECAZ: İNSANIN KENDİ BÖLGESİ)
MELEFE YORGAN ÜSTÜ ÖRTÜLEN KUMAŞ BATTANİYE, KILIFI OLMAYAN YORGAN MALATYA VE KIRŞEHİR’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
MELHAM MERHEM  
MESES DEYNEK, UZUN VE KALIN SOPA YOZGAT, KAYSERİ, ELAZIĞ VE  MERSİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
MEZELEMEK YERGİ AMAÇLI TAKLİT ETMEK  
MEZER MEZAR ERZURUM’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
MIH ÇİVİ -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
MIHDAR MUHTAR -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
MIŞIRIKLI KARIŞIK İŞ KAYSERİ, ISPARTA, DENİZLİ, ESKİŞEHİR, BOLU, ADFANA VE İÇEL’ DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
MIYMINTI YAVAŞ, ACELECİ OLMAYAN MALATYA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
MİLİZ ARI NİĞDE VE KONYA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
MİNTAN, MİLTAN GÖMLEK  
MOSDURA ÖRNEK, MODEL KÖTÜ ÖRNEK ANLAMI DAHA YAYGINDIR.
MOTUR TRAKTÖR (MOTOR)  
MUHÂTULMAK SAHİP OLMAK -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
MUNDAR MURDAR, YENMESİ YASAK VEYA DOĞRU OLMAYAN  
MUSMUL HELAL, YENİLEBİLEN  
MÜSDÂMBEL BECERİKSİZ,  
MÜZÜMSÜZ LÜZUMSUZ  
NALİK TAKUNYA, ABDESTLİK TAHTA AYAKKABI  
NENE BÜYÜK KADIN, NİNE  
NÖRÜYON? NASILSIN? NE YAPIYORSUN?  
OGKALI ADAM AKILLI, ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE ABARTMA AMAÇLI KULLANIMI MEVCUTTUR.
OHLÂ FLORESANS LAMBA, OKLAVA  
OHUYUNTU DAVETİYE -H- HIRILTILI SÖYLENİR. KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
OLÇUM BECERİKSİZ, ACEMİ ADANA, OSMANİYE VE  ANKARA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
ÖCÜT ÖDÜNÇ  
ÖNNEK ÖRNEK  
ÖRTME DAM, AKSARAY VE NİĞDE’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
PAHIR BAKIR, BAKIRDAN YAPILMIŞ KAP -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
PAHLA KURU FASULYE -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
PAHLAVA BAKLAVA KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
PALTA BALTA  
PAMBIH PAMUK -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
PATES PATATES  
PAVLİKA FABRİKA  
PECE PENCERE KIRŞEHİR, KAYSERİ VE ADANA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
PIÇAH BIÇAK -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
PİLİT MEŞE PALAMUTU BİLECİK VE İÇEL’DE AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
PİNDİR PEYNİR  
PİŞKİR HAVLU  
PONTUL, PANTUL PANTOLON  
PORPUĞANDA PROPAGANDA  
POSTALLI BECERİKSİZ, PASPAL  
PÖRSÜMEK CANLILIĞINI YİTİRMEK  
PÖRÜŞMEK DİRİLİĞİNİ, CANLILIĞINI KAYBETMEK  
PUHAYLI BACA -H- HIRILTILI SÖYLENİR. KAYSERİ, YOZGAT VE ADANADA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
PUNAR PINAR PUNAR’DAKİ “N” NAZALDIR
PÜRÇÜKLÜ HAVUÇ ESKİŞEHİR, YOZGAT, KAYSERİ VE KIRŞEHİR’DE AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
PÜSGÜRÜT BİSKÜVİ  
SADAR UZUN BOYLU  ANKARA, NİĞDE VE KONYA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
SAHOV PALTO ÇORUM, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ VE YOZGAT’TA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
SAHTİYEN DERİ KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
SAL MERDİVEN  
SAMAĞAR SAF, ZAVALLI, ANLAYIŞI KIT  
SANDELLE SANDALYE  
SASIMAK KÖKÜ KOKMAK MALATYA, YOZGAT, KAYSERİ VE GAZİANTEP’TE AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
SAVAH SALAK -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
SAVAN İNCE DOKUNMUŞ BİR ÇEŞİT KİLİM KAYSERİ, NİĞDE VE MERSİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
SAVAT ÇENE KAYSERİ VE NİĞDE’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
SAYLAH PÜRÜZSÜZ, SERT TAŞ -H- HIRILTILI SÖYLENİR. GAZİANTEP VE NİĞDE’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
SEHİM HİSSE MALATYA VE KAYSERİ’DE AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
SEKARET ÖLMEK ÜZERE OLAN ISPARTA VE BURDUR’DA AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
SEME SERSEM ERZURUM VE ELAZIĞ’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
SEMİ HİSSESİ  
SIDALANMAK ÜZÜNTÜYLE SÖYLENMEK  
SINDI MAKAS İZMİR, ISPARTA, ANKARA, AKSARAY,NİĞDE, KONYA VE ANTALYA’DA AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
SIRÇAN FARE, SIÇAN  
SIZGIT KAVURMA (MAHALLİ ET SAKLAMA TARZI) AFYON, SİVAS, YOZGAT, KIRŞEHİR, NİĞDE, VE ADANA VE KAHRAMANMARAŞ’TA  AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
SİN MEZAR SİNİNE (PİSLEMEK- KÜFÜR) YAYGIN DEĞİLDİR.
SİNİ TEPSİ, BİR ÇEŞİT KÖY BAKLAVASI ORDU (AYBASTI), ARTVİN, DİYARBAKIR, KIRŞEHİR, ELAZIĞ, URFA, AFYON, KARS,AKSARAY VE MANİSA’DA AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
SİNMEK GİZLENMEK, SAKLANMAK  
SİZMEK SEZMEK,  
SOHRANMAH İSTEMEDİĞİNİ SES TONU VE YÜZ İFADESİ İLE DIŞA VURMAK İKİ -H- DE   HIRILTILI SÖYLENİR.
SOHUM LOKMA -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
SOUKKUYU (SOĞUK KUYU) LASTİK AYAKKABI  
SÖĞÜRME ETİN SADECE TUZ EKLENEREK SAÇ ZEMİNDE KEBAP HALİNE GEİTİRİLMESİ  
SUSA ASFALTLANMAMIŞ ŞOSE YOL  
SUVAN SOĞAN  
SUVARMAK SULAMAK  
SÜMÜN  DÖĞİRT KİLOLUK  TAHIL ÖLÇEĞİ (URUPUN YARISI) AKSARAY VE NİĞDE’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
SÜTLÜ SÜTLAÇ  
ŞALAH OLGUNLAŞMAMIŞ, HAM KARPUZ -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
ŞAPLAH TOKAT, ŞAMAR  
ŞAVK IŞIK  
ŞEER ŞEHİR  
ŞELEK KAMBUR KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
ŞEMEME KOKUSU İÇİN KULLANILAN YENMEYEN MEYVE  
ŞEPE YUMURTALI, PEYNİRLİ  VEYA KIYMALI İÇ İLE KALIN YUFKADAN KATLANARAK  SAÇTA PİŞİRİLEN KÖY EKMEĞİ ADANA (KOZAN), KAYSERİ (DEVELİ), NİĞDE (BOR) CİVARDINDA DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
ŞİBİDİK TERLİK  
ŞİBİK KENAR, KÖŞE  
ŞİLLEZ ÇAMURDAN YAPILAN VE ÇİMENTO GÖREVİ YAPAN KARIŞIM KIRŞEHİR VE NİĞDE DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
ŞİPLEMEK HEMEN SÖYLENMESİ UYGUN OLMAYAN BİR HABERİ HEMEN SÖYLEMEK ORDU, NİĞDE, KONYA VE ÇORUM DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
ŞİRÂNELİK ÜZÜM EZİLEN VEYA ÇİĞNENİLEN YER KAYSERİ’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
TAHA DUVAR KİLERİ, DUVAR OYUĞU DOLAP, TAVUK YUMURTLAMA YERİ, -H- HIRILTILI SÖYLENİR. ADANA, OSMANİYE, DİYARBAKIR, ISPARTA, YOZGAT, ADANA VE ELAZIĞ’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
TANA DANA  
TANA ÇOBANI SIĞIR ÇOBANI  
TAPIŞLAMAK OKŞAMAK ISPARTA, GAZİANTEP, HATAY, SİVAS, KAYSERİ, NİĞDE VE ADANA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.  
TAT KEKEME, DİLSİZ (KÖYÜN ADININ BU KELİMDEN TÜREDİĞİ SANILMAKTADIR. KELİMENİN ELAZIĞ’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
TAVATIR ADAM AKILLI, ÇOK İYİ ŞEKİLDE  
TAVLI ŞİŞMAN  
TAY GELDİ YENİDEN EVLENEN DUL KADININ YANINDA GELEN EVLADI BURDUR’DA AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
TELEMEN YIMIRTA RAFADAN YUMURTA NİĞDE’DE AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
TELLİK BİR ÇEŞİT ŞAPKA, NAMAZ TAKKESİ  
TERAVİ TERAVİH NAMAZI  
TEZZEK TEZEK  
TIRAZ ÇÖMLEK PEYNİRİN GÖMÜLDÜĞÜ KUMLUK VE NEMLİ YER KIRŞEHİR’DE AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
TİRİT PARÇALANMIŞ KURU YUFKANIN ÜZERİNE DÖKÜLEN SICAK ET SUYU ELAZIĞ’DA AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
TİRKİ YEMEK KABI ISPARTA, ADANA VE OSMANİYE’DE AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
TİYÂRE UÇAK  
TOHMALAMAK ÇOK YEMEK SURETİYLE FENALAŞMAK ÇOK YİYİP RAHATSIZLANAN HAYVANLAR İÇİN YAYGIN OLARAK KULLANIMI MEVCUTTUR. -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
TOMAFİL OTOMOBİL  
TOSBÂ KAPLUMBAĞA  
TÖME YÜKSELTİ, NORMAL SEVİYEYE GÖRE YÜKSEKÇE OLAN MALATYA, KONYA VE NİĞDE’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
TULUH            DERİDEN YAPILMIŞ BİR ÇEŞİT SAKLAMA KABI, TULUM “TULUĞA BİZLEMEK” DEYİMİYLE YAYGIN OLARAK KULLANIMI MEVCUTTUR. -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
TURALAMAK KOŞMAK  
URUP TAHIL ÖLÇME ARACI ELAZIĞ’DA AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
ÜLKÜN İNŞAATIN UÇ NOKTASI, KÖŞE BAŞI  
VELESBİT BİSİKLET KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
YÂLIK (YAĞLIK) MENDİL ISPARTA, AFYON, DENİZLİ, BURSA, KARS, KONYA, KARAMAN, KÜTAHYA, MALATYA SİVAS VE KAYSERİ’DE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
YANAZ AKSİ, TERS ADAM -N- NAZALDIR.
YAPMA YAKACAK  AMAÇLI OLARAK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ HAYVAN DIŞKISI ESKİŞEHİR, ERZURUM, ŞANLIURFA, KIRŞEHİR, KAYSERİ VE  KONYA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
YAYAN YAYA OLARAK  
YAZI OVA, TARLA, ARAZİ ELAZIĞ’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
YIMIRTA YUMURTA  
YİDİLİ YARDAKÇI, YALAKA KÜÇÜMSEMEK AMACIYLA KULLANIMI MEVCUTTUR.
YİĞNİ HAFİF  
YİMENİ YEMENİ  
YİŞİL YEŞİL  
YOHARI YUKARI -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
YONAN YUNAN  
YUHA 1-YUFKA EMEĞİ, 2-İNCE -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
YUMUŞ EMİR, TALİMET KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN’DE AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
ZABAH SABAH -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
ZABÂNAN SABAHLEYİN  
ZAYBAK ZAYIF, DAYANIKSIZ ÇORUM, YOZGAT, KIRŞEHİR, NİĞDE VE KONYA’DA AYNI ANLAMDA KULLANILMAKTADIR
ZELDERİ (ZERDÂLİ) KAYISI  
ZIBARMAH GEBERMEK -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
ZIRIH SIRIK, UZUN BOYLU -H- HIRILTILI SÖYLENİR.
ZİBİL ÇOK FAZLA NİĞDE VE GAZİANTEP’TE AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
ZİLLİ OYNAK KADIN ISPARTA, BURDUR, DENİZLİ, MANİSA, KÜTAHYA TRABZON VE MUĞLA’DA AYNI ANLAMDA KULLANIMI MEVCUTTUR.
ZİYTİN ZEYTİN  
ZOBA SOBA  
ZOPA SOPA, DAYAK  
ZOLLU ÇOK İYİ ŞEKİLDE BEĞENİ BELİRTMEK AMACIYLA KULLANIMI MEVCUTTUR.

 

Yandex.Metrica